Bežigrajska galerija, Ljubljana, novembre-dicembre