Ripe San Ginesio, luglio – Piandimeleto, agosto – Treia, agosto